Torvströ

Det mest ekonomiska stallströet

Vi har svensksållad torv som är ljus och långfibrig. Eftersom vi har tillgång till flera mossar i Sverige kan vi garantera bästa kvalitet året om. Torv har exceptionella egenskaper som stallströ p.g.a. dess förmåga att binda ammoniak och gaser samt ett mycket lågt PH-värde som ger en ogynnsam miljö för bakterier. Torv har även visat sig ha en positiv effekt på luftvägsrelaterade problem hos många hästar. Använd torv blir ett bra jordförbättringsmedel.
Fakta
18 balar / pall
en bal ca 250-300 liter

Fördelar med Torvströ
• God stallmiljö
• Ammoniakbindande
• Bakteriehämmande
• Mindre gödselmängd
• Arbetssparande
• Attraktiv slutprodukt
• Bättre totalekonomi